הבריחה מהבית הרעוע

Average: 5.00, Count: 1

הבריחה מהבית הרעוע הוא משחק בריחה חדש. תניח שמישהו נעל אותך בתוך הבית הרעוע הישן הזה. זה אתגר גדול בשבילך, עליך לחפש רמזים ואובייקטים זמינים ולנסות לברוח משם. בוא נראה כמה טוב אתה במשחק הבריחה הזה.

Advertisement!
Wait While The Game Is Loading… 
Loading ...Loading ...